Rapport (Uppdaterad) IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 101 miljoner kr för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Enligt det av Infront sammanställda snittestimat, baserat på fem analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 91 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 2.874 miljoner kr och den organiska försäljningstillväxten var -2,3 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 2.927 miljoner kronor och en organisk tillväxt på -1,7 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 3,5 procent, mot väntade 3,1 procent.

Styrelsen avser att lämna förslag på vinstdisposition i samband med kallelse till årsstämman, skriver Dustin som föregående år, 2018/19 hade en utdelning på 3,00 kr. Här ligger förväntningarna för 2019/20 på 2,09 kr per aktie, enligt Infronts sammanställning.

”Fortsatt förbättring möjlig”

Dustin ser förutsättningar för en fortsatt resultatförbättring under innevarande räkenskapsår 2020/2021.

Det säger Dustins vd Thomas Ekman i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

– Vi får ned kostnadsbasen med 60 miljoner kr bara genom de långsiktiga åtgärderna som vi har aviserat. Sedan ser vi också att de strategiska åtgärder vi gör, genom att vi transformerar oss mot att addera tjänster, ska leda till högre marginaler, säger han.

Dustin arbetar med att integrera koncernens alla bolag för att skapa ett tjänsteerbjudande, som väntas ha högre marginaler än den traditionella hårdvaruverksamheten. Thomas Ekman räknar med att det tjänsteerbjudandet växer fram mer tydligt under innevarande räkenskapsår.

”Positiv påverkan i Q4”

Bolagets kostnadsbesparande åtgärder hade en viss positiv påverkan redan på det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020.

– De här långsiktiga besparingarna om totalt 60 miljoner kr hade en effekt på runt 10 miljoner kr under det fjärde kvartalet. Det har börjat ticka på, men full effekt väntas under året (räkenskapsåret 2020/2021, reds anm), säger Thomas Ekman.

De långsiktiga besparingarna består av att bolaget har driftsatt en ny robotlösning och automatiserat centrallagret, avvecklar mindre lokala kontor och reducerat personalstyrkan. Dessutom har ett projekt med att konsolidera bolagets datacenter satts i gång.

– Vi har kunnat genomföra åtgärder snabbt för att parera för marknadsnedgången, men vi har också snabbat upp vår strategiska förflyttning och infört redan planerade åtgärder tidigare, vilket är positivt, säger Thomas Ekman.

”Upp till fem förvärv per år”

Han påpekar också att fjärde kvartalets resultat påverkades positivt med 15 miljoner kr av det han beskriver som kortsiktiga sparåtgärder, däribland minskat resande.

– Dessa kostnader kommer ju att komma tillbaka i viss mån, men då har vi också en marknad som möter upp mot det, säger han.

Dustin har också utrymme att göra fler förvärv, vilket är en viktig del av bolagets modell, enligt vd:n.

– Vi har sagt att vi ska sikta på mellan tre och fem förvärv per år, beroende på storlek, men jag skulle säga att det nu snarare ligger kring tre stycken, säger han.