Rapport Verkstadskoncernen Alfa Laval redovisar ett resultat som var högre än vad analytikerna förväntat sig. Även orderingången var högre än väntat medan försäljningen kom in strax under. 

Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 1.854 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Ett genomsnitt av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat ebita-resultat på 1.796 miljoner kronor.

Den justerade ebita-marginalen blev 18,0 procent, jämfört med ett prognossnitt på 17,1 procent.

Försäljningen uppgick till 10.275 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 10.479 miljoner kronor.

Orderingången var 11.680 miljoner kronor, att jämföra med ett förväntanssnitt på 11.224 miljoner kronor.