Inflation Inflationen i maj var klart högre än vad analytikerna befarat och nästan en hel procentenhet högre än vad Riksbanken förutspått. 

KPIF-inflationen i Sverige steg till 7,2 procent i maj jämfört med 6,4 procent i april. Det är den högsta inflationsnivån sedan 1991.

Jämfört med månaden före steg KPIF 1,0 procent.

Väntat enligt Infronts analytikerenkät var att KPIF skulle stiga 0,7 procent i maj jämfört med månaden före och stiga 7,0 procent jämfört med samma månad föregående år.

”Stigande livsmedelspriser bidrog starkt till inflationstakten”, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, i en kommentar.

Månadsförändringen för maj påverkades till stor del av prisökningar för livsmedel och alkoholfria drycker, där kött samt mjölk, ost och ägg ökade mest. Totalt bidrog livsmedel med 0,3 procentenheter till månadsuppgången.

Tomatpriserna som har ökat fem månader i rad, minskade i stället i maj. Utöver livsmedel hade prisökningar på el samt rekreation och kultur en positiv påverkan på månadsförändringen.

För maj månad har kläder, möbler samt restaurangbesök och hotellövernattningar ökat i pris. Prisökningarna motverkades av att dieselpriset var lägre under maj. Totalt sett har det varit många produkter som har bidragit med en positiv månadsförändring, skriver SCB.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, steg till 5,4 procent i maj jämfört med 4,5 procent i april. Väntat enligt Infronts enkät var 5,1 procent.

Riksbankens räknade i sin senaste prognos med en KPIF-inflation på 6,3 procent samt en KPIFXE-inflation på 4,8 procent i maj.