Högre substansvärde efter affär

Publicerad 2012-12-20 08:30

Vostok Naftas substansvärde kommer att stiga omkring 9 procent efter att ett av de större innehaven i portföljen genomfört en storaffär.  

Ett av Vostok Naftas största innehav, Avito Holding, har ingått en transaktion som bland annat innefattar att Avito emitterar nya aktier till ett värde av 50 miljoner dollar, vilka kommer att tecknas av en ny aktieägare.

Transaktionen kommer att resultera i en betydande positiv omvärdering av Vostok Naftas innehav i Avito med cirka 55 procent.

Vostok Naftas substansvärde (NAV, net asset value) beräknas öka med cirka 9 procent till följd av transaktionen.

Efter slutförandet av transaktionen, under antagandet att de återstående
aktieinnehaven skulle förbli konstanta sedan den senast publicerade
substansvärdesrapporten per den 30 november, 2012, blir Vostok Naftas största innehav följande:

1. Tinkoff Credit Systems 39,6 procent

2. Avito 23,7 procnet

3. Black Earth Farming 19,8 procnet

Vostok Nafta kommer att publicera en ny substansvärdesrapport med en omvärdering av samtliga innehav per den 31 december 2012 den 3 januari 2013.

Transaktionen är villkorad av godkännande från berörda myndigheter.