Investmentbolagen som du ska köpa

Investmentbolagen som du ska köpa

Publicerad 2010-11-25 08:14

Högre rabatt än normalt betyder köp

Industrivärdens rabatt har ökat med 6 procentenheter det senaste året trots att bolaget samtidigt har lyckats med konststycket att finansiera sig för nya affärer genom att sälja en konvertibel till den internationella finansmarknaden. Denna åtgärd som har betraktats närmast som en omöjlighet med tanke på investment­bolagsrabatten borde ha betytt varaktigt minskad substans­rabatt.
Kurslyftet när konvertibeln/emissionen offentliggjordes blev dock ytterst kortvarig och nu är rabatten åter­igen hög.

Det senaste året har Industrivärden framför allt sålt sitt innehav i Munters och köpt fler
aktier i Volvo. Vad som händer i framtiden återstår att se.

Vd Anders Nyrén sa på en presslunch nyligen att han gärna hade investerat i vårdsektorn på ett eller annat sätt, men att han inte har hittat något bolag där priset har varit det rätta.

Man kan utgå ifrån att Industrivärden vill öka sitt ägande i Volvo som i dag uppgår till strax under 5 procent av kapitalet och drygt 10 procent av rösterna. Industrivärden brukar dock inte ha bråttom och lär inte ha det nu heller. Dessutom har man ju köpt på sig över 10 procent av rösterna vilket för Industrivärden har två klara poänger. Det gör att bolaget har en corner och därmed kan stoppa eventuella bud och det betyder att Volvos aktieutdelning är skattefri för Industrivärden.

Förutom Volvo tror VA att det finns en möjlighet att Industrivärden köper fler Höganäsaktier. Det finns som sagt en logik i att komma över 10 procent av rösterna (i dag sitter Industrivärden på
8 procent).

Det har inte hänt något i Höganäs ägarlängd efter huvudägaren Ulf G Lindéns död, men på
aktiemarknaden finns det till och från rykten om att dottern Jenny Lindén kommer att sälja Höganäsaktierna och satsa på färgverksamheten i Beckers och då skulle Industrivärden kunna vara en tänkbar ny storägare.

Läs vidare för att få fler aktietips.


Onoterade bolag lockar

En del tycker att det går för långsamt. Riktningen är dock tämligen klar – onoterade investeringar är det som framför allt Investors vd Börje Ekholm lägger sitt krut på. I dag står icke börsnoterade investeringar för 24 procent av subtansvärdet. Investor har de senaste åren köpt vårdföretaget Aleris och finansföretaget Lindorff.

De viktigaste innehaven i sfären är forfarande Atlas Copco som i år, genom en stark kursutveckling och lite mindre tilläggsköp, har passerat ABB som Investors största innehav. Som trea och fyra på listan återfinns SEB och Astrazeneca.

Investor brukar ha en högre substansrabatt än Industrivärden och det beror på att aktiemarknaden tenderar att värdera ned investmentbolag med många innehav relativt investmentbolag som har en koncentrerad portfölj. I det ljuset är Investors satsning på onoterade innehav ännu så länge substansrabattsnegativ. Det krävs att man går hela vägen och helt avvecklar börsportföljen som Ratos har gjort om man verkligen ska komma bort från börsens substansvärdering. Det är en väg som Investor inte lär slå sig in på.

Däremot är det inte otroligt att det kommer att ske en del större förändringar i framtiden.
En försäljning av aktierna i Astrazeneca till förmån för vassare läkemedelsbolag är en klart möjlig väg. Investor har i dag ett mycket litet inflytande över det globala Astra­zeneca. Dessutom lär aktieinnehavet i Tre säljas så fort det visar acceptabel lönsamhet.

Rabatten har ökat och VA tycker att såväl Atlas Copco, ABB som SEB är intressant till dagens värderingar varför rekommendationen blir ett solklart köp.

Läs vidare på nästa sida för ytterligare aktietips.


HQ-smällen kostade på

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Öresund har haft ett tufft 2010.

HQ-smällen kostade investmentbolaget, som ägde 25 procent av banken, 700 miljoner kronor och det har satt sina spår i nyckeltalen. Medan Stockholmsbörsen hittills i år har gått upp med 20 procent inklusive utdelningar har Öresundsaktien backat med 8 procent samtidigt som substansvärdet har ökat med 6 procent, vilket betyder att substansrabatten har ökat med 14 procentenheter.

I dag värderas Öresund till 10 procents rabatt, vilket är mycket högt för att vara Öresund, men litet i ett bredare investmentsbolagsperspektiv.

VA har svårt att se hur Öresund i närtid ska kunna återfå sin premievärdering även om den senaste åtgärden i den riktningen, ett inlösenprogram som överför 772 miljoner kronor till aktieägarna, är ett lovvärt steg.

Vi väljer att rekommenderar sälj på Öresundsaktien. Anledningen är att Öresunds Carnegie-innehav om 17,5 procent sannolikt är något högt bokfört när det värderas till 850 miljoner kronor i balansräkningen.

Vad som däremot är klart är att det är billigare att bli ägare till Carnegie genom att köpa Bure-aktier än att gå vägen via Öresund. Marknaden sätter i fallet Bure ett värde på Carnegie på runt 3 miljarder kronor snarare än de motsvarande 4,8 miljarder kronor som Öresund betalade för aktierna.

Carnegie är i dag Öresunds näst största innehav och motsvarar 12 procent av substansvärdet. Störst betydelse har aktieposten i internetmäklaren Avanza som utgör 20 procent av Öresund. Det är ett företag som har en mycket intressant långsiktig position och som har klarat finanskrisen galant och klart bättre än konkurrenten. Men det är inte ett tillräckligt skäl för att köpa aktien.

Fler köpvärda investmentbolag finns på nästa sida.


Stenbecksportföljen alltigenom hälsosam

Köper man en Kinneviksaktie i dag får man aktier i Millicom, Tele2, MTG och Korsnäs plus en hel del andra tillgångar som på marknaden är värda omkring 200 kronor till det facila priset av 137 kronor. Det är tillräckligt för att en köprekommendation ska vara motiverad.

Det är egentligen märkligt att värderingen är så pass låg sett till den fantastiska utvecklingen Kinnevik kan visa upp historiskt. Under de senaste 30 åren har Kinneviks­aktien stigit med närmast Warren Buffett-liknande 22 procent per år.

Historiken är dock inget som aktiemarknaden tar någon notis om när den värderar investmentbolag.
Faktum är att även framtiden ser tämligen ljus ut. Samtliga större Kinneviksbolag går bra just nu. MTG har hittills i år ökat vinsten med 40 procent. Tele2 har i år ökat antalet kunder med 4 miljoner eller 15 procent och fortsätter att ha en stark utveckling även på den tuffa svenska marknaden. Också Millicom med televerksamhet i 13 länder i Afrika och Latinamerika växer bra, även om det tredje kvartalet var litet svagare än de föregående.

Det man kan önska sig mer av i framtiden är att de onoterade innehaven och övriga investeringar växer litet snabbare än i dag.

Kinnevik har på senare år valt att satsa i tre vitt skilda branscher: internet med dragning åt e-handel, energi samt i jordbruk och skog i forna Öst-europa.

Därutöver sker en allt större, men ännu mycket liten andel av investeringarna i Afrika, senast genom att Kinnevik ökade ägar­andelen i det afrikanska mik­rofinansieringsföretaget Bayport.