Rapport Verkstadsbolaget Sandviks justerade rörelseresultat blev 4.170 miljoner kr i det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 4.152 miljoner kr enligt en sammanställning som Infront gjort inför rapporten.

Försäljningen var 21.691 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 22.235 miljoner kr.

Bolagets orderingång växte med 12 procent på organisk basis och kom i klart högre väntat. Orderingången uppgick till 25.847 miljoner kr, jämfört med analytikersnittet på 23.894 miljoner kr.

Sandvik upplevde under det gångna kvartalet att efterfrågan inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions (SMMS) fortsatte att förbättras på alla större marknader, och orderingången var i nivå med föregående år. Det uppger Sandviks vd Stefan Widing i delårsrapporten.

”Samtidigt som verkstadssegmentet nu är tillbaka på föregående års nivåer och fordonssegmentet har fortsatt att stärkas, har flygsegmentet däremot förblivit på en låg nivå”, fortsätter Sandvik-chefen.

Valutaeffekter slår mot resultatet

Förbättringstakten i affärsområdets dagliga orderingång i början av april inleddes på låga till medelhöga ensiffriga tal, i jämförelse med det första kvartalet 2021.

Sandvik brukar ge en signal om hur efterfrågan i denna konjunkturkänsliga del av verksamheten utvecklas i början av det nyss påbörjade kvartalet.

Sandvik spår att valutaeffekterna på rörelseresultatet under det andra kvartalet 2021 kommer att vara -350 miljoner kr. Metallpriseffekten på rörelseresultatet spås samtidigt bli +50 miljoner kr.

I föregående rapport spåddes för det första kvartalet valutaeffekter på -750 miljoner och metallpriseffekter på +60 miljoner. Utfallet blev valutaeffekter på -483 miljoner kr respektive metallpriseffekter på +119 miljoner kr. Enligt ett snittestimat från Infront räknade analytiker med -616 miljoner kr respektive +57 miljoner kr.

För helåret 2021 spår Sandvik fortfarande att investeringarna kommer att bli lägre än 4 miljarder kr.

Koncernen bedömer alltjämt att räntenettot blir cirka -0,4 miljarder kr 2021. Skattesatsen uppskattas fortfarande bli 22-24 procent för 2021.

Flaskhalsar i leverantörskedjan

Flaskhalsar i den globala leverantörskedjan, som bristen på containrar och komponenter, hade en begränsad inverkan på Sandviks resultat i det första kvartalet 2021.

Bolaget uppger samtidigt att ”de höga orderboksnivåerna” utgör ”en viss utmaning framöver”.

Sandviks intäkter om 21.691 miljoner kr i kvartalet innebar en organisk tillväxt om 1 procent. Analytikerna hade väntat sig intäkter om 22.235 miljoner kr.