Kvartalsrapport Spelbolaget Betsson gör ett bättre andra kvartal än i fjol. Det visar dagens kvartalsrapport.

Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.752 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021.

Bolaget lämnade preliminära besked tidigare i juli där intäkter i spannet 1.735-1.755 väntades.

Rörelseresultatet blev 383 miljoner kronor jämfört med förhandsbeskedet om 375-385 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen landade därmed på 21,9 procent mot föregående års 14,2 procent.

Sportboksmarginalen i kvartalet uppgick till 8,5 procent, vilket kan jämföras 6,9 procent motsvarande kvartal året innan.

Kasinointäkterna uppgick till 1.222 miljoner kronor (1.286). Sportboksintäkterna blev 510 miljoner kronor (227).

Betssons genomsnittliga dagliga intäkter under inledningen av det tredje kvartalet 2021, till och med den 17 juli, var 1,7 procent högre jämfört med de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2020. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Justerat för negativa valutaeffekter och förvärv var de genomsnittliga dagliga intäkterna till och med den 17 juli 8,1 procent högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det tredje kvartalet 2020.