Inflation KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,5 procent i augusti jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infronts prognosenkät var en uppgång på 0,2 procent jämfört med månaden före och en ökning med 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år.

I juni var KPIF-inflationen 1,7 procent.

SCB noterar att månadsförändringen påverkades främst av prisökningar på el och drivmedel. Priserna steg också för inventarier och hushållsvaror där det främsta bidraget kom från möbler. En säsongsnormal prisökning på kläder och skor, samt ökande priser på diverse varor och tjänster noterades också.

”Inflationstakten ökar i augusti vilket förklaras av prisökningar på ett flertal varor och tjänster, exempelvis drivmedel samt kläder och skor”, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

KPI steg 0,5 procent i augusti, jämfört med föregående månad, och steg 2,1 procent jämfört med samma månad 2020. Infront-enkäten pekade mot 0,2 respektive +1,7 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,4 procent i augusti, jämfört med 0,5 procent i juli. Enligt Infronts enkät väntades 1,0 procent.

Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 1,4 procent i augusti samt en KPIFXE-inflation på 1,0 procent.