Rapport Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 792 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Väntat var 784 miljoner, enligt Infronts sammanställning av tio analytikers estimat.

Driftsöverskottet var 1.043 miljoner kr mot förväntade 1.028 miljoner kr. Totala intäkter uppgick till 1.516 miljoner kr, här hade analytikerna räknat med 1.498 miljoner kr.

Nettouthyrningen uppgick till 48 miljoner kr. I det föregående kvartalet var nettouthyrningen -9 miljoner kr.

En utdelning om 6,90 kr per aktie föreslås för helåret 2020. Väntat var en utdelning på 6:73 kr.

”Svårt sia om 2021”

Trots pandemin menar Castellums vd att bolaget klarat fjolåret bra, men säger att det är svårt att sia om det innevarande året.

”Med tanke på osäkerheten kring utfallet i de stora affärerna och pandemins långsiktiga effekter är det svårt, för att inte säga omöjligt, att ge någon guidning för resultatet under innevarande år”, skriver vd Henrik Saxborn i rapporten för det fjärde kvartalet.

Han menar att bolaget har klarat pandemiåret bra där hyresaviseringarna har betalats till 99 procent. Drygt 290 kontrakt med kvartalshyra om 125 miljoner kr har lagts om till månadsbetalning och hyresnedsättning i form av rabatter uppgår till totalt 14 miljoner kr, varav statligt stöd täcker 50 procent.

Beträffande Entraaffären där budstriden med SBB fortsatt inte kommit till en upplösning upprepades budskapet att den, om den går igenom, är ”mycket intressant” för bolagets aktieägare. Samtidigt menar vd:n att bolaget oaktat stora affärer har en spännande utveckling av den befintliga portföljen framför sig.

”Castellum har stora, fullt uthyrda, pågående projekt som kommer att ge god avkastning från nästa år”, skriver Henrik Saxborn.