Rapport Hoist Finance, som köper portföljer med förfallna blancolån, redovisar ett resultat som var klart sämre än vad analytikerna förväntat sig. 

Hoist redovisar ett rörelseresultat på -78 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (213).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på -11 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fyra estimat.

Resultatet före skatt landade på -61 miljoner kronor (226). Här låg snittestimatet på 2,4 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev -44 miljoner kronor (176). Här låg förväntningarna på ett nettoresultat på -17 miljoner.

De totala rörelseintäkterna, inklusive nedskrivningar, uppgick till 529 miljoner kronor (774), mot analytikernas snittestimat på 567 miljoner kronor.