Elpriset Halvvägs in i mars kan vi konstatera att elpriserna legat klart högre än i februari. I norr är till exempel snittpriset hittills i mars över 20 procent högre än februari månads snittpris.

Snittpriset i elområde SE1 och SE2 under den första halvan av mars var 63,1 öre per kilowattimme på elbörsen Nordpool. Det motsvarar en uppgång på 21,2 procent jämfört med februari månads snittpris på 52 öre per kilowattimme.

Även i den södra delen av landet har elpriserna hittills legat högre än i februari. I SE3 var snittpriset 97,8 öre per kilowattimme under den första halvan av månaden, upp 18,5 procent från februaris 82,5 öre per kilowattimme. Snittpriset i SE4 låg samtidigt på 111,3 öre per kilowattimme. Det är 8,3 procent högre än i februari då snittpriset landade på 102,8 öre.

Att elpriserna hittills varit högre i mars än föregående månad beror bland annat på kallt väder i början av månaden. Dessutom har kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 varit nedstängd i en vecka för reparation. Reaktorn står för ungefär 10 procent av Sveriges elproduktion.

I och med att temperaturerna nu stiger och våren närmar sig kan elpriserna komma att sjunka något under resterande delen av mars. Därmed kan mars månads slutliga genomsnittspris komma att bli lägre än snittpriset under första halvan av månaden.

Priserna avser spotpriser på Nordpool. För elkunder tillkommer skatt, moms, elhandelsbolagens påslag och överförringsavgifter.