Inflation Konsumentpriserna i USA steg 0,4 procent i september, jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad i fjol steg KPI med 5,4 procent. Det visar siffror från den amerikanska statistikmyndigheten.

Analytiker hade räknat med att KPI skulle ha ökat 0,3 procent jämfört med månaden före och ha stigit med 5,3 procent jämfört med samma månad i fjol, enligt Trading Economics konsensusprognos bland analytiker.

Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, steg 0,2 procent i september, och ökade 4,0 procent jämfört med samma månad i fjol. Här väntade sig analytiker 0,2 procents uppgång jämfört med månaden före och en ökning med 4,0 procent jämfört med samma månad i fjol.

Energipriserna steg 1,3 procent i september jämfört med i augusti, livsmedelspriserna steg samtidigt 0,9 procent. Priserna på nya fordon steg 1,3 procent och på begagnade fordon sjönk de med 0,7 procent. Priserna på transporttjänster minskade med 0,5 procent.

I augusti var inflationstakten 5,3 procent för KPI och 4,0 procent för kärn-KPI.