Bostad Höga priser och tuffa amorteringskrav. Det är största hindren för unga vuxna att köpa en bostad, visar en undersökningen från Fastighetsbyrån.

Bostadsfrågan är en av de viktigaste. Inte minst för unga vuxna.

Det är också en fråga som skapar oro. Enligt Fastighetsbyråns undersökning som gjorts av Sifo Kantar oroar sig sex av tio unga vuxna i åldern 18-26 år över att inte kunna få ett bra boende i framtiden.

–Att så pass många unga känner sig oroade över sin bostadssituation och ser sina möjligheter att få en egen bostad som små är oroväckande. Att hjälpa unga, och andra som idag står utanför bostadsmarknaden, till ett första boende bör vara av högsta prioritet för såväl politiker som samhälle i stort. Många parter är överens om problematiken men det görs alldeles för lite för att förbättra situationen, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Det som de unga upplever som det största hindret in på bostadsmarknaden är de höga priserna. 50 procent uppger att det är ett av de största hindren för att kunna köpa en ny bostad.

I storstadsområdena är siffran ännu högre. Kravet på kontantinsats och krav på fast anställning är de näst största hindren, 34 procent. Endast 8 procent uppger att amorteringskraven är ett av de största hindren.

– De höga trösklarna in på bostadsmarknaden skapar utanförskap för unga vuxna. För att lösa problematiken behöver politikerna ta ett helhetsgrepp kring bostadsfrågan och komma fram till breda, långsiktiga lösningar. Vi behöver även öka takten på bostadsbyggande och se till att den håller i sig över tid – och bygga rätt. Det behövs billigare bostäder som fler har råd att bo i men även alla typer av boenden för att få igång flyttkedjor. Vi har till exempel ett stort underskott på småhus. Bygger vi villor för den blivande barnfamiljen frigörs lägenheter för 20-åringen som inte vill något annat än att flytta hemifrån, säger Johan Engström.

Av de 1 000 som deltagit i undersökningen bor 30 procent fortfarande hemma, 16 procent bor i studentbostad och fem procent i andra hand eller inneboende. 17 procent bor i en egen bostadsrätt och sex procent i eget småhus. Resten i hyresrätt.

Kontantinsats

Den som köper en bostad måste betala 15 procent i kontantinsats. Ett bolån kan därför inte vara mer än 85 procent av köpeskillingen.

Amorteringskravet

Det finns två olika regler.

Den första är att du måste amortera om bolånet är större än 50 procent av bostadens marknadsvärde. På lån över 70 procent ska du amortera två procent per år och lån mellan 50 och 70 procent en procent.

Den som tar ett nytt bolån som gör att lånen tillsammans är mer än 4,5 gånger av bruttoinkomsten måste amortera en procent av det nya lånet varje år. Det betyder alltså att en del låntagare måste amortera tre procent varje år.

Under pandemin infördes en möjlighet att pausa amorteringarna. Den möjligheten försvinner den 1 september 2021.