Kvartalsrapport Investmentbolaget Investors resultat för andra kvartalet var 31,7 miljarder kr. Och totalavkastningen var 15 procent.

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det andra kvartalet 2021 på 15 procent, jämfört med 7 procent för SIXRX avkastningsindex.

Det justerade substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 215 kronor, mot 208 kronor vid utgången av det första kvartalet. Det rapporterade substansvärdet per utgången av det andra kvartalet var 187 kr per aktie (180).

Investors resultat efter skatt blev 31.738 miljoner kr (64.347).

Rådande värderingar utgör en risk på kort och medellång sikt, skriver Investors vd Johan Forssell i investmentbolagets delårsrapport för årets andra kvartal. Han tillägger dock att han anser det finnas goda förutsättningar för att fortsätta skapa långsiktigt värde till Investors aktieägare.

Investors portföljbolag har enligt Johan Forssell starka marknadspositioner och hög exponering mot attraktiva trender såsom förändrad demografi, ökad automatisering, elektrifiering och digitalisering, samt alternativa investeringar.

”Att bidra till att våra företag kan fånga dessa möjligheter och ytterligare intensifiera sina hållbarhetssatsningar är högt prioriterat”, skriver Investor-vd:n.

Ur ett kapitalallokeringsperspektiv avser Investor att fortsätta investera inom sina tre affärsområden, och balansen mellan dem ska avgöras av var bolaget hittar de mest attraktiva möjligheterna.

”Att växa våra dotterföretag via kompletterande förvärv och att stärka dessa plattformar är en strategisk prioritering för oss. Glädjande nog finns det många potentiella förvärvsmöjligheter och vi räknar med att tillföra betydande kapital för att växa våra företag”, skriver Johan Forssell.