I annonssamarbete med ATLANT FONDER

ANNONS Atlant Opportunity är Atlant Fonders snabbast växande fond, vilket förklaras av fondens fina avkastning. Opportunity har under åren 2016 - 2021 gett en årlig snittavkastning på 5,7 procent till låg risk. 

Inflationsspöket har tittat fram igen och vi har den högsta inflationen på 30-40 år. Stigande energipriser, matpriser, komponentbrist och flaskhalsar i leveranskedjor eldar på inflationen. Även om inflationstoppen kanske är nådd får man ändå räkna med en fortsatt hög inflation de närmaste 18-24 månaderna. Ett sparande på bankkonto eller i räntefonder ger inte tillräckligt med inflationsskydd. Om du har en miljon idag så är den miljonen sett till köpkraft värd någonstans kring 900 000 kr om två – tre år. 

Var ska kapitalet placeras? 

Korta och långa räntefonder ger knappt någon avkastning. Osäkerheten kring börsens utveckling är stor och även om den har fallit kraftigt i år kan risken för ytterligare börsnedgångar inte uteslutas. Ett intressant alternativ är däremot Atlant Opportunity – en absolutavkastande och marknadsneutral alternativ fond som har som mål att skapa en positiv avkastning oavsett börsutvecklingen. Atlant Opportunity har de senaste fem åren (2017-2021) gett en avkastning på cirka 30 procent vilket motsvarar en överavkastning på mer än det dubbla, jämfört med snittet för den nordiska företagsobligationsmarknaden som ligger på cirka 14 procent.  

Köpare när andra är säljare

– Turbulenta perioder är utmärkta tillfällen att skapa meravkastning i fonden. Det tydligaste exemplet på detta är 2018, när i stort sett alla tillgångsslag gav en negativ avkastning – då gick Atlant Opportunity upp med 5,2 procent, säger förvaltaren Taner Pikdöken. 

Under våren 2020 var det enorma utflöden från företagsobligationsfonder och de fonderna gav det året en låg avkastning. 

– Under samma period lyckades Opportunity kapitalisera på marknadsturbulensen och gick upp med 5,9 procent. Opportunity har alltid en stor kassa för att vi ska kunna vara köpare när andra är stressade säljare, fortsätter Taner Pikdöken.

Det rådande läget i världen har ökat osäkerheten och i år har vi sett stora nedgångar på företagsobligationsmarknaden i Europa och USA, även i Sverige har nedgången tilltagit den senaste tiden. 

– Det ger oss fina köptillfällen och förräntningstakten i Opportunity är nu högre än fondens långsiktiga, årliga avkastningsmål, säger Taner Pikdöken.   

Stabil avkastning

Basen i Atlant Opportunity är investeringar i företagsobligationer. Det som även bidrar till överkastningen mot företagsobligationsfonder är att fonden har en liten andel aktier samt använder skyddsinstrument för att parera börsnedgångar och räntehöjningar.  

– Förutom att Atlant Opportunity kan ge ett bra inflationsskydd så kan den totala risken i sparportföljen bli lägre och avkastningen bli mer stabil oavsett marknadsutvecklingen. Opportunity har – till låg risk – gett en årlig, marknadsneutral snittavkastning på 5,7 procent under 2016-2021, framhåller Taner Pikdöken.

Läs mer på atlantfonder.se

Av: Atlant Fonder

Detta är en annons från Atlant Fonder och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

atlant-2