Riksbanken Efter en period av inflationen under Riksbankens mål har nu inflationen stigit och är nu över målet. Det kan möjligen i slutänden göra det enklare för Riksbanken att klara sitt mål. Det sade vice riksbankschef Per Jansson vid ett öppet forum om lönebildningen och inflationsmålet, som Riksbanken arrangerade på tisdagen.

”Kan det stärka 2-procentsmålet som ankare?”, frågade han sig.

Han sade att inflationsutvecklingen tagit en ny oväntad vändning på sistone, där inflationen stigit och nu är en bra bit över Riksbankens mål.

Det mesta av detta härrör från stigande energipriser och obalanser mellan utbud och efterfrågan som uppstått under pandemin, sade Per Jansson, och tillade att prognosen som Riksbanken, och andra prognosmakare, gör är att den höga inflationen inte består så länge, utan snart kommer att dämpas.

”Men osäkerheten är stor”, påpekade han.

Han tillade också att även om inflationen så småningom faller tillbaka kanske detta är ett ”trendbrott” i så måtto att den nu höga inflationen möjligen kan höja inflationsförväntningar och därmed stärka förtroendet för inflationsmålet.

”Kanske blir det framöver lättare att hålla inflationen nära målet”, sade han.

Han tillade att han för egen del ser en sådan utveckling vore ”väldigt bra”, inte bara för Riksbanken utan för hela den svenska ekonomin, eftersom det skulle förbättra förutsättningarna för att bedriva stabiliseringspolitik.