Aktieutdelning ger hög direktavkastning i Öresund

Publicerad 2018-01-22 05:36

Aktie Öresunds sakutdelning av aktier i Bilia och MQ innebär en dubbling i värde jämfört med förra årets kontantutdelning. Och det innebär med dagens kurser en direktavkastning på över 7 procent. Med detta behåller bolaget kassan och skapar manöverutrymme på en börs som man ser positivt på under det kommande året.

– Att dela ut aktier i stället för kontanter är inget dramatiskt i Öresunds historia. Det har vi nu gjort tre av de senaste sex åren säger avgående vd:n Gustav Lindner.

Anledningen till att använda sig av alternativet till kontantutdelning är dels att ha mer pengar i kassan för att kunna utnyttja möjligheter på börsen på kort sikt. Men det handlar också om att vara lyhörda för hur marknaden har behandlat aktierna i Bilia och MQ under 2017.

– Börsen har inte gillat detaljhandelsföretag det gångna året – och då tycker vi att det är ett bra alternativ att dela ut aktier i dessa bolag. Då kan våra aktieägare bestämma själv om de vill behålla exponeringen mot de här sektorerna eller sälja och få kontanter istället.

Gustaf Lindner poängterar dock att Öresund fortfarande tror hårt på dessa bolag och att storägaren Mats Qviberg med familj kommer vara fortsatt storägare även privat i bolagen.

I och med utdelningen av aktierna kommer nu Fabege vara det klart största bolaget i Öresunds portfölj där andelen var cirka 17 procent vid årsskiftet.

– Fabege har sina fastigheter centralt placerade i Stockholm där kontorsmarknaden är stark och kommer fortsatt vara stark både på medellång och lång sikt, menar Gustaf Lindner.

– De är också väldigt duktiga på att utveckla nya stadsdelar som blir attraktiva och där det går att ta ut bra hyror som medför värdehöjningar. Över tid bör därför substansvärdet utvecklas väl och då hänger också kursen med.

Sedan drygt två år har det mindre norska försäkringsbolaget Insr Insurance Group varit ett mindre innehav i Öresunds portfölj. Under fjärde kvartalet ökade Öresunds sitt innehav och äger nu knappt 20 procent av bolaget som har ett börsvärde runt en miljard.

– Det är ett sakförsäkringsbolag med fina tillgångar som dubblats i och med ett förvärv under hösten. Vi ser stora möjligheter för den aktien med en aptitlig värdering plus att bolaget har stora förlustavdrag.

– Jag tror att Insr kan bli en av våra stora vinnare under det kommande året, säger Gustaf Lindner som slutar som vd på Öresund sista februari för att gå på föräldraledighet.

Ny vd blir då Niklas Paulson som närmast kommer från Carnegie där han arbetat inom corporate finance.