Rapport H&M:s vinst för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret blev klart högre än vad analytikerna förväntat sig. Den föreslagna utdelningen var dock något lägre än väntat.  Samtidigt inför klädjätten ett återköpsprogram. 

H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 6.259 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på 5.505 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.

Utdelningen föreslås bli 6:50 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 7:35 kronor. Vidare föreslås återköp på 3 miljarder kronor.

H&M-gruppens bruttovinstmarginal uppgick till 55,2 procent det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Genomsnittet av 16 analytikers estimat låg på 53,5 procent, enligt Infront.

Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen under fjärde kvartalet minskade med cirka 1 procentenhet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Här hade analytikerna räknat med en minskning på 0,1 procentenheter.

”Detta är främst ett resultat av framgångsrika kollektioner men även av de senaste årens satsningar inom varuförsörjningskedjan och tech vilka mildrade effekterna av störningarna i varuförsörjningen”, skriver H&M.

Kostnaderna för prisnedsättningarna som andel av omsättningen bedöms minska med cirka 1 procentenhet under det första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Trots kraftigt ökade frakt- och råvarupriser var marknadsläget för de externa faktorerna som påverkat inköpskostnaderna för det fjärde kvartalet sammantaget något positivt. De ökade frakt- och råvarupriserna motverkades av en förmånligare dollar, skriver H&M.

För inköpen till första kvartalet bedöms marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget vara neutralt.

Spår försäljningsökning på 20 procent

H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december 2021 till 31 januari 2022 bedöms öka med 20 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.

Det framgår av bolagets rapport för det fjärde kvartalet som sträcker sig till och med november 2021.

”Perioden har påverkats negativt av den senaste pandemivågen och dess konsekvenser på många av H&M-gruppens stora marknader”, skriver H&M.

Ska dubbla försäljningen till 2030

H&M ska senast år 2030 fördubbla sin omsättning och halvera sitt koldioxidavtryck. Lönsamheten ska överstiga 10 procent över tid, och ambitionen är att nå lönsamhetsmålet senast 2024.

Det skriver klädbolaget i sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020/21 som avslutades 30 november 2021.

För att nå tillväxt- och klimatmålen ökas investeringarna och för 2022 planeras capex uppgå till cirka 10 miljarder kronor, skriver H&M.

”H&M-gruppens starka återhämtning fortsätter. Kunderna visar att de uppskattar vårt kunderbjudande med den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Tack vare snabba och kraftfulla åtgärder har vi kunnat hantera pandemins negativa effekter”, skriver bolagets vd Helena Helmersson i rapporten.

H&M:s försäljning var i slutet på året tillbaka på samma nivå som innan pandemin och med en bättre lönsamhet än på flera år, heter det.

”Nu är vi tillbaka till ett mer normaliserat läge med en stark finansiell ställning och god lönsamhet vilket gör att vi kan ha fullt fokus på tillväxt igen. Vi ser stora möjligheter att växa både hållbart och lönsamt”, skriver Helena Helmerson.

H&M-gruppens starka kassaflöde och finansiella ställning kommer att vara avgörande för investeringsförmågan i hållbar tillväxt.

”Under 2022 kommer vi att fördubbla investeringarna. Förutom satsningar kopplade till respektive tillväxtområde kommer vi att fortsätta investera i infrastruktur som tech och varuförsörjningskedjan men också i förnybar energi och hållbara material”, skriver vd:n.

H&M-gruppens mål om en försäljningstillväxt om 10-15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet kvarstår som ett långsiktigt mål.