Rapport Kostnadsdisciplin är en viktig faktor för att klädkoncernen H&M ska kunna nå målet om en tvåsiffrig rörelsemarginal 2024. Det säger H&M:s vd Helena Helmersson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt i samband med fredagens rapportkonferens.

”Vi tänker nå målet till 2024. När vi slutar året 2024 ska vi på helåret kunna nå det här målet. Vi håller på med saker som vi kan påverka, det handlar ju inte bara om externa faktorer utan om att vi ska gasa och bromsa samtidigt och vara snabba och flexibla”, säger hon.

Trots att H&M:s externa faktorerna är fortsatt utmanande under inledningen av innevarande räkenskapsår 2022/2023 räknar bolaget med att rörelsemarginalen förbättras under helåret, jämfört med den justerade rörelsemarginalen på 4,4 procent för 2021/2022, och tar steg mot att nå målet 2024.

”Vi siktar på att avsluta 2023 med en bättre försäljning och lönsamhet. Vi jobbar oss gradvis mot målet och det kräver att vi arbetar disciplinerat på kostnadssidan. Driften är en jätteviktig faktor och det är ett jobb som görs varje dag”, säger hon och nämner en stabil online-kanal som en viktig punkt vad gäller driften.

Krävs det något ytterligare omfattande åtgärdsprogram utöver det pågående besparingsprogrammet om 2 miljarder kronor?

”Nej, det är ingenting som vi planerar. Det handlar mer om hur vid sköter driften.”

När det gäller att ”gasa”, räknar H&M med att öka sina investeringar med 50 procent till 10 miljarder kronor 2023.

”Vi gasar på kunderbjudandet och vi hyser tillförsikt när vi tittar på våra varumärken. Det ger resultat”, säger Helena Helmersson.

Fjärde kvartalets rörelseresultat på 821 miljoner kronor, kom in klart lägre än analytikernas snittestimat som låg på 3.591 miljoner kronor, enligt Infront. Flera negativa faktorer påverkade resultatet i kvartalet, enligt H&M.

Vad var det som överraskade er?

”Vi är inte alls nöjda med det här kvartalet. Jag skulle inte kalla det överraskad, men det är tufft när alla dessa negativa faktorer slår på en gång som det gjorde under det fjärde kvartalet”, säger hon.

Hon tillägger att det i en sådan här situation är viktigt för koncernen att blicka framåt och där ser bolaget en ljusning, enligt H&M-chefen.

När kommer förbättringen att börja ske?

”Det är ganska svårt att sia om, men vi ser externa faktorer som är fortsatt mycket utmanande första kvartalet samtidigt har vi haft en bra försäljning i starten på året, med starka kollektioner. Prishöjningarna vi har gjort kommer att ge oss ännu mer det första kvartalet, eftersom det är en viss fördröjning i den effekten. Men förbättringen kommer att ske gradvis under året och vi tror att den främst kommer att ske andra halvåret”, säger Helena Helmersson.