Rapport HMS Networks, som levererar kommunikationssystem, redovisar ett rörelseresultat på 139 miljoner kr för det första kvartalet 2022. Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 103 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers estimat.

Rörelsemarginal blev 26,9 procent, mot förväntade 19,6 procent. Det justerade rörelseresultatet landade på 112 miljoner kr, vilket var bättre än förväntningarna på 108 miljoner kr.

Nettoomsättningen uppgick till 517 miljoner kr, mot väntade 526 miljoner kr.

Orderingången var 857 miljoner kronor, jämfört med 565 miljoner i motsvarande kvartal i fjol.

”Successivt bättre”

HMS Networks bedömer att det fortsatt kommer finnas utmaningar i fråga om tillgång på elektronikkomponenter i ytterligare några kvartal, med en successiv förbättring efter halvårsskiftet. Det skriver vd Staffan Dahlström i delårsrapporten.

Nedstängningar i Kina på grund av coronaviruset och politiska osäkerheter gör marknaden svårbedömd i det korta perspektivet, uppger HMS-chefen.

”I dagsläget ser vi fortsatt stark investeringskraft i ökad automation och digitalisering, delvis drivet av att allt fler bolag i Europa och Nordamerika flyttar sin produktion närmare sina huvudmarknader. Vi ser även att höga energipriser accelererar elektrifiering, omställning till förnybar energi och energilagring, områden där vi får allt fler kunder”, skriver Staffan Dahlström.

Markant ökning av orderingången

Orderingången ökade med 52 procent under det första kvartalet, och uppgick till 857 miljoner kr (565).

”Den globala tillgången av elektronikkomponenter fortsätter dock vara utmanande för oss som för många andra företag. Trots denna utmaning har vi via aktiva insatser lyckats öka faktureringen för första kvartalet, vilket ökade omsättningen med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal under 2021”, konstateras det vidare.

Orderboken uppgår nu till 1 194 miljoner kr, stärkt med cirka 250 miljoner kr från förköpsorder i första kvartalet.

”Det starka marknadsläget i kombination med längre ledtider och utmaningar i komponentförsörjning leder till att kunder fortsätter lägga order för leverans längre fram i tiden än vad som är normalt”, skriver Staffan Dahlström.