Aktie H&M-gruppens försäljning i lokala valutor steg med 3 procent i det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023, jämfört med motsvarande kvartal året innan då försäljningstillväxten var 18 procent. Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen i lokala valutor skulle öka med 4,5 procent.

Nettoomsättningen i svenska kronor under kvartalet uppgick till 54.872 miljoner (49.166), vilket motsvarar en ökning på 12 procent. Analytiker hade räknat med 54.529 miljoner kronor, enligt Infront.

Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 16 procent i svenska kronor och 7 procent i lokala valutor.

Totalt antal butiker per den sista februari uppgick till 4.414 jämfört med 4.721 vid samma tidpunkt året innan.