Aktie H&M:s försäljning under det gångna kvartalet ökade mer än vad analytikerna hade förväntat sig. 

H&M-gruppens försäljning ökade med 12 procent i det andra kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022, jämfört med motsvarande kvartal året innan då försäljningstillväxten var 75 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med 9,5 procent.

Försäljningen exklusive moms uppgick till 54.504 miljoner kronor (46.509). Analytiker hade räknat med 52.910 miljoner kronor, enligt Infront.

Totalt antal butiker per den sista maj uppgick till 4.702 jämfört med 4.913 vid samma tidpunkt året innan.