Aktie H&M-gruppens försäljning ökade med 11 procent i det fjärde kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021, jämfört med samma kvartal året innan då försäljningstillväxten var -10 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med 10,5 procent.

Försäljningen exklusive moms uppgick till 56.813 miljoner kronor (52.549). Analytiker hade räknat med 57.117 miljoner kronor, enligt Infront.

Totalt antal butiker per den sista november uppgick till 4.801 jämfört med 5.018 vid samma tidpunkt året innan.