Aktie H&M-gruppens försäljning sjönk med 4 procent i det tredje kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022, jämfört med motsvarande kvartal året innan då försäljningstillväxten var 14 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle minska med 2,3 procent.

”Det tredje kvartalet började svagt i likhet med branschen på många av bolagets stora marknader. Försäljningen förbättrades sekventiellt under kvartalet och höstkollektionerna har startat bättre än föregående år”, skriver H&M.

Försäljningen exklusive moms uppgick till 57.450 miljoner kronor (55.585). Analytiker hade räknat med 58.136 miljoner kronor, enligt Infront.

Totalt antal butiker per den sista augusti uppgick till 4.664 jämfört med 4.856 vid samma tidpunkt året innan.