Rapport (Uppdaterad) Klädjätten H&M:s resultat och bruttomarginal för kvartalsperioden mars-maj i det brutna räkenskapsåret var lägre än väntat. Men samtidigt påverkas rapportsiffrorna av nya redovisningsregler som komplicerar jämförelser med analytikernas prognoser. Allteftersom H&M:s butiker har öppnats igen har försäljningen successivt börjat återhämta sig och den utvecklingen har hittills varit bättre än väntat, enligt vd Helena Helmersson.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Förlust på 6,2 miljarder. H&M:s rörelseresultat låg på -6.188 miljoner kr i mars-maj. Analytikerna hade enligt snittprognosen i Infronts sammanställning räknat med -6.004 miljoner. Bruttomarginalen blev 46,3 procent, jämfört med väntade 47,4 procent. Nya redovisningsregler komplicerar jämförelsen med analytikernas prognoser. Omsättningen var känd sedan tidigare. Onlineförsäljningen ökade med 36 procent mätt i kr.

Återhämtning bättre än väntat. H&M:s försäljning under 1-24 juni sjönk 25 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period i fjol. Tidigare har H&M redovisat försäljningen för perioden 1-13 juni, som sjönk 30 procent i lokala valutor. ”Allteftersom butikerna återöppnats har vår totala försäljning successivt börjat att återhämta sig. Takten varierar stort mellan marknaderna, bland annat på grund av olika lokala restriktioner, men hittills har utvecklingen varit bättre än väntat”, uppger vd Helena Helmersson.

Vågar inte resultatguida. H&M vågar inte guida kring huruvida bolaget kommer att göra vinst eller förlust i det tredje kvartalet, juni-augusti, enligt bolagsledningen. H&M guidade tidigare i år för att resultatet i andra kvartalet väntades bli negativt, vilket också blev fallet. Resultatutvecklingen tredje kvartalet beror starkt på intäktsutvecklingen, noterade bolagsledningen och uppgav att H&M såklart hoppas att denna fortgår i positiv riktning.

God likviditetssituation. Pandemin och dess effekter har riktat fokus mot H&M:s finansiella ställning och likviditet. I rapporten skriver H&M att ett flertal finansieringskällor har utvärderats för att stärka likviditetsbufferten. H&M trycker dock på att likviditetssituationen är fortsatt god. Den 31 maj hade H&M likvida medel på 12,7 miljarder kr. Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter förfogade koncernen över 31,2 miljarder kr.

Fortsatta reor. H&M hade vid utgången av maj ett varulager på 40 miljarder kr, 3 procent lägre än motsvarande period 2019 justerat för valuta. ”De senare årens framgångsrika förändringsarbete inom H&M-gruppen ger goda förutsättningar för att både parera den pågående situationen och fortsätta det positiva momentum som bolaget befann sig i fram till covid-19-virusets utbrott”, skriver bolaget om lagersituationen. H&M bedömer samtidigt att prisnedsättningarna blir höga även under tredje kvartalet.

350 butiker nu tillfälligt stängda. Totalt 350 H&M-butiker är i dagsläget tillfälligt stängda som en konsekvens av pandemin. Det motsvarar 7 procent av koncernens butiker. Per 31 maj var 1.328 butiker av koncernens butiker tillfälligt stängda. Ett stort antal av H&M:s butiker har fortsatt lokala restriktioner och begränsade öppettider.

Räknar med stänga 40 butiker netto. Innevarande år kommer H&M-gruppen att stänga fler butiker, och öppna färre, än tidigare beräkningar. Cirka 170 stängningar och cirka 130 öppningar planeras, vilket ger en nettominskning av antalet butiker om cirka 40. Tidigare räknade H&M med att öppna cirka 35 nya butiker netto under räkenskapsåret 2019/2020.

Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Börsen
Veckoavslut i dur
Foto: AP/TT
Wall Street
Uppåt på börserna i New YorkTechsektorn fortsätter gå starkt
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"