Aktie H&M-gruppens tidigare aviserade åtgärdsprogram, som beräknas leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor, bedöms leda till en omstruktureringskostnad om drygt 800 miljoner kronor som belastar fjärde kvartalet 2022 (september-november).

Besparingarna förväntas bli synbara under andra halvåret 2023, vilket H&M kommunicerat tidigare.

”Som tidigare meddelats har H&M-gruppen påbörjat ett globalt åtgärdsprogram för att minska kostnader och ytterligare effektivisera verksamheten. Programmet berör administrations- och overheadkostnader och innebär också en minskning om cirka 1.500 tjänster”, skriver bolaget.