Aktie Analytikerna gör mestadels mindre estimatjusteringar för H&M i kölvattnet av klädbolagets rapport på onsdagen där resultatet överträffade förväntningarna.

Deutsche Bank upprepar rekommendationen behåll och riktkurs 145 kr.

”Resultatet för det andra kvartalet var en positiv överraskning och vi höjer vår helårsprognos för vinsten per aktie med 2 procent samtidigt som vi sänker prognoserna för det andra halvåret marginellt på grund av svagare försäljningsförväntningar för det tredje kvartalet”, skriver banken.

Kepler Cheuvreux upprepar sin köprekommendation och riktkursen 175 kr. Prognosen för H&M:s rörelsevinst innevarande räkenskapsår justeras upp med 2 procent.

”Vi anser att resultatet var uppmuntrande då bolaget kan kompensera för inflation. Medan valutaeffekterna kommer att tynga bruttomarginalen framöver, tror vi att det kommer att kompenseras av mer försäljning till fullpris och ytterligare prishöjningar”, skriver Kepler.

Nordea upprepar rekommendationen köp och riktkurs 170 kr. Banken höjer sina försäljningsprognoser för de kommande tre åren med 1 procent och prognosen för rörelseresultatet innevarande räkenskapsår med 5 procent.

Ålandsbanken har höjt sina estimat för H&M:s vinst per aktie för innevarande år med omkring 5 procent och lämnat estimaten för de följande åren oförändrade.

”Vi håller fast vid vår positiva syn på H&M efter bolagets rapport. H&M har lyckats hantera en rad utmaningar vilket enligt vår mening bekräftar att de stora investeringar bolaget gjort i sin omnikanalplattform gjort H&M mer robust och snabbfotat”, skriver Ålandsbanken.

Efter en halvtimmes handel på torsdagen noterades H&M-aktien oförändrat till drygt 124 kr.