Rapport H&M bedömer att de externa faktorernas negativa påverkan på resultatet är som värst under det fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2021/2022 och det första kvartalet 2022/2023. Det framgick vid fredagens rapportkonferens.

H&M-gruppens finanschef Adam Karlsson uppgav att bedömningen är att bolagets viktigaste externa faktorer, bomullspriserna och dollareffekten, kan förbättras sekventiellt under det första kvartalet. Han poängterade dock att det inte var någon prognos utan ett antagande.

”En marginell men inte avsevärd förbättring är det vi skönjar”, sade Adam Karlsson om utvecklingen i de externa faktorernas påverkan på bruttomarginalen första kvartalet.

Adam Karlsson poängterade att H&M inte ser en full vändning i de externa faktorerna förrän senare under året, men uppgav att han tror att de är igenom det värsta.

Avseende transportkostnaderna väntas förbättringar från tredje kvartalet, enligt Adam Karlsson.

Hälften av besparingsprogrammet väntas komma in under 2023

H&M-gruppens effektiviserings- och kostnadsprogram ska på årsbasis vara uppe i en takt 2 miljarder kronor i slutet av 2023.

Ungefär hälften av besparingarna kan antas komma in under 2023, uppgav H&M:s finanschef Adam Karlsson vid fredagens rapportpresentation.

”Vi är inne i en omställningsperiod, men vid utgången 2023 någonstans mitt i är ett rimligt estimat”, sade han på en fråga om hur mycket av besparingarna på 2 miljarder kronor som kommer att komma in 2023.