Rapport (Uppdaterad) Klädjätten H&M:s delårsrapport visade ett kvartalsresultat som var helt i linje med förväntningarna men där bolaget också skriver om en mycket god start på försäljningen av sommarkollektionen och att nettoomsättningen under juni bedöms öka med 12 procent. Aktien tog ett skutt uppåt på Stockholmsbörsen och var vid lunchtid på torsdagen upp 9 procent.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinsten som väntat. H&M:s rörelseresultat blev 5.935 miljoner kronor under mars-maj, klädbolagets andra kvartal i det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Analytikerna hade spått 5.923 miljoner kronor, enligt genomsnittet i Infront Datas prognossammanställning. Försäljningen steg med 6 procent i andra kvartalet och den siffran var känd sedan tidigare.

H&M siktar fortfarande på att rörelsevinsten 2019 ska överträffa 2018 års nivå, sade H&M:s vd Karl-Johan Persson på torsdagens rapportpresentation.

Bruttomarginal mitt i prick. Bruttovinstmarginalen (bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning) blev 55,4 procent, samma som väntades av analytiker. Färre reor i kvartalet påverkade marginalen positivt och även i tredje kvartalet bedömer H&M att det blir lägre reavolymer än förra året. För inköpen till H&M:s tredje kvartal (juni-augusti) bedöms marknadsläget för de externa faktorer som mest påverkar bruttomarginalen sammantaget som fortsatt negativt, främst eftersom USA-dollarn har stärkts.

Bra sommarstart. H&M:s försäljning av sommar-kollektionerna har börjat mycket bra och nettoomsättningen under juni månad väntas öka med 12 procent i lokala valutor jämfört med juni förra året. H&M bedömer därför att kostnaderna för reor kommer att minska med cirka 1,5 procentenheter i relation till omsättningen i det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Online-försäljning växte 20%. H&M:s onlineförsäljning under det andra kvartalet ökade med 27 procent i kronor och med 20 procent i lokala valutor. Försäljningsutvecklingen var god på de flesta marknader i kvartalet, enligt bolaget. Starkast tillväxt var det i USA, en ökning på 17 procent, Mexiko +25 procent, Indien +39 procent, Ryssland +19 procent och Polen +11 procent i lokala valutor. ”Även i Storbritannien och Sverige växte vi och tog marknadsandelar trots tuffa marknadsförhållanden”, kommenterar vd Karl-Johan Persson i rapporten.

Varulager ökade. H&M:s varulager uppgick vid utgången av det andra kvartalet (utgången av maj) till 40,4 miljarder kronor, en ökning med 11 procent i kronor räknat och med 4 procent i lokala valutor (valutajusterat), jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Plattformsbyte tyngde i Tyskland. H&M:s försäljning i Tyskland i det andra kvartalet påverkades av intrimnings-effekter från byte av onlineplattformen som genomfördes i början av året. I lokal valuta var försäljningen ned 2 procent. ”Försäljningen har successivt tagit fart igen, för att mot slutet av andra kvartalet överträffa fjolårets försäljning”, skriver H&M. Tyskland är H&M:s enskilt största marknad sett till omsättning.

Ska öppna färre butiker. H&M ökar anpassningen till kundernas ändrade köpmönster och har därför dragit ner antalet planerade butiksöppningar till förmån för ännu mer digitala satsningar. Nettotillskottet nya butiker blir därmed cirka 130 för helåret 2019, vilket är 45 färre än tidigare kommunicerat. De allra flesta H&M-butiksöppningarna sker på marknader utanför Europa och USA. Totalt sett planeras cirka 165 butiker att stängas inom koncernen (tidigare 160).