Aktie H&M:s försäljning ökade visserligen tvåsiffrigt i augusti men var ändå klart lägre än vad analytikerna förväntat sig. 

H&M-gruppens försäljning ökade med 14 procent i det tredje kvartalet (juni-augusti), jämfört med motsvarande kvartal året före då försäljningstillväxten var -16 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms. Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med 16,8 procent.

Försäljningen exklusive moms uppgick till 55.585 miljoner kr (50.870). Analytiker hade räknat med 57.883 miljoner kr, enligt Infront.

Totalt antal butiker per den sista augusti uppgick till 4.856 jämfört med 5.043 vid samma tidpunkt året före.

180 butiker tillfälligt stängda

H&M-gruppen hade i början av det tredje kvartalet, juni-augusti, cirka 180 butiker tillfälligt stängda, ett antal som vid kvartalets utgång hade minskat till cirka 100 butiker. Det framgår av ett pressmeddelande.

”De öppna butikerna har haft restriktioner gällande bland annat öppettider, antal kunder och butiksytor. Vid kvartalets utgång hade de flesta marknaderna i H&M-gruppen fortfarande kundtrafiksbegränsande restriktioner”, skriver H&M.

Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen i lokala valutor med 14 procent.

”Dämpad utveckling i Asien”

”H&M-gruppens starka återhämtning fortsätter med ökad fullprisförsäljning och god kostnadskontroll. Försäljningsutvecklingen har fortsatt påverkats av den pågående pandemin med stora skillnader mellan marknaderna. Nedstängningar och restriktioner har fortsatt att dämpa utvecklingen i framförallt Asien. I takt med att restriktioner lättats upp har butiksförsäljningen tagit fart på många marknader samtidigt som onlineförsäljningen fortsatt att öka”, skriver H&M.

Exklusive Asien och Oceanien var försäljningen i lokala valutor tillbaka på samma nivå som innan pandemin, tillägger bolaget.