Pandemin H&M-gruppen har fortfarande en fjärdedel av sina butiker tillfälligt stänga på grund av coronapandemin när klädbolaget nu gått in i sitt andra kvartal (mars-maj). Men sett till hur många butiker som var stängda under andra kvartalet i fjol rör det sig ändå om relativt lätta jämförelsetal.

Enligt vad H&M-gruppens pressavdelning uppger för Nyhetsbyrån Direkt är nu ungefär 1.300 butiker tillfälligt stängda, vilket är knappt 100 färre jämfört med en vecka sedan. Som mest under den andra pandemivågen, i slutet av januari i år, var cirka 1.800 butiker stängda.

Men även om antalet minskat finns färska signaler på att situationen är långt ifrån över. Till exempel Tyskland, en av H&M-gruppens största butiksmarknader med 457 butiker (utgången av november 2020) har just beslutat att förlänga de flesta restriktioner fram tills den 28 mars. Tilläggas ska att det inte är helt tydligt om all handel ska omfattas under hela den förlängda perioden.

Det jämförelsekvartal H&M-gruppen nu möter, mars-maj 2020, innehåller den första pandemivågens topp där som flest ungefär 4.000 butiker, av totalt cirka 5.000, var tillfälligt stängda i mitten av april i fjol. Kvartalet inleddes ”lugnt” med 66 stängda butiker den 4 mars 2020, något som på mindre än en månad ökade till 3.800 stycken. Vid utgången av maj hade antalet sjunkit till 1.350.