Grov miss av H&M

Publicerad 2017-03-15 08:08

Aktier Hennes & Mauritz försäljning sjönk med 1 procent i februari, jämfört med samma månad året före då försäljningstillväxten var 10 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Enligt SME Direkt hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med 5,1 procent.

Justerat för en kalendereffekt på minus 4 procent steg H&M-koncernens omsättning med 3 procent i lokala valutor.

Under hela det första kvartalet, december-februari, uppgick försäljningen exklusive moms till 46 985 miljoner kr (43 691). Analytiker hade räknat med 47 802 miljoner kr, enligt SME Direkt.

Totalt antal butiker per den sista februari uppgick till 4 393 jämfört med 3 970 vid samma tidpunkt året före.