H&M: FÖRSÄLJNING 3 KV ÖKADE MED 14% (EST +16,8%)

2021-09-15 08:02:57

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) H&M-gruppens försäljning ökade med 14 procent i det tredje kvartalet (juni-augusti), jämfört med motsvarande kvartal året innan då försäljningstillväxten var -16 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med 16,8 procent.

Försäljningen exklusive moms uppgick till 55.585 miljoner kronor (50.870). Analytiker hade räknat med 57.883 miljoner kronor, enligt Infront.

Totalt antal butiker per den sista augusti uppgick till 4.856 jämfört med 5.043 vid samma tidpunkt året innan.Direkt-SE