Aktie En stor del av de personalneddragningar som är en del av H&M-gruppens åtgärdsprogram kommer att beröra klädbolagets verksamhet i Sverige. Det säger H&M-gruppens ir-chef Nils Vinge till Nyhetsbyrån Direkt.

H&M aviserade på onsdagsmorgonen att åtgärdsprogrammet, som i linje med tidigare besked beräknas leda till årliga besparingar om cirka 2 miljarder kronor, medför en omstruktureringskostnad på drygt 800 miljoner kronor.

Vidare innebär programmet, som berör administrations- och overheadkostnader, en minskning om cirka 1.500 tjänster.

”Det vi tycker är viktigt att få ut är att vi tycker att det är ett väldigt tufft beslut eftersom det framför allt påverkar många kollegor och medarbetare”, säger Nils Vinge.

Redan när besparingseffekten på cirka 2 miljarder kronor blev känd i september talade H&M om att effekterna väntades bli synbara under andra halvåret 2023.

Hur stor del av besparingarna har ni nått under nästa verksamhetsår (som sträcker sig till och med november 2023)?

”Jag vågar inte spekulera i det. Det är alldeles för tidigt i (personal) förhandlingarna. Exakt när det slår in är svårt att säga eftersom det är så många rörliga delar. Man ska inte förvänta sig några stora effekter under det första halvåret, men i andra halvårets början ska man börja se effekterna”, säger Nils Vinge.

Under vilket räkenskapsår väntas den fulla effekten nås?

”Det här tar tid, framför allt eftersom det handlar om medarbetare och förhandlingar. Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vår affär. Det är en tuff balans så jag vågar inte ge någon exakt prognos”, säger Nils Vinge.

Hoppas ni nå full effekt räkenskapsåret 2023/2024 (som sträcker sig till och med november 2024)?

”Ja, det är klart att vi hoppas och planerar för”, säger ir-chefen men flaggar samtidigt för faktorer som inflation och energipriser.

”Det är väldigt svårt att säga vad som är vad. Men hade vi inte gjort det här hade vi haft högre kostnader. Det är så man ska se det”.

Enligt ir-chefen är personalminskningsdelen den största delen av åtgärdsprogrammet. H&M ser även över kostnadsposter som kontorshyror, resor och annan typ av administration.

H&M preciserar inte hur personalneddragningarna kommer att slå mot enskilda länder. Enligt Nils Vinge kommer ”en stor del” beröra Sverige.

Hur ser du på risken att ni måste utöka åtgärdsprogrammet?

”Det vill jag inte spekulera i. Man ska se det här som en del av det generella arbetet (kunderbjudandet, inköp, design, logistik) som vi hållit på med ett antal år och som kommer att fortsätta. Vi ska ständigt utveckla bolaget och se till att vi är så lättfotade och effektiva som möjligt”, säger Nils Vinge.

Har det fjärde kvartalet (september-november) i grova drag utvecklats som ni trodde när ni presenterade senaste rapporten i slutet av september?

”Det får jag passa på. Däremot kan jag säga att de externa faktorerna vi brukar prata om (så som inköpspriser, råmaterial, frakter, bomull, dollarn) har kommit ner något från de högsta nivåerna. Så om man har det långsiktiga perspektivet kommer allt annat lika den motvind vi ser just nu i resultatet vända och bli mer positivt. Plus att vi under andra halvåret nästa år möter höga nivåer från i år”, säger Nils Vinge.

Vad gäller höjda priser mot kund, för att kompensera för alla kostnadsökningar, är budskapet samma som tidigare.

”Vi har som alla andra i branschen tvingats höja priserna, men vi har förmodligen höjt mindre än många av våra konkurrenter”, säger Nils Vinge.

I det tredje kvartalet pressades H&M:s rörelseresultat med ungefär 1,5 miljarder kronor av ökade råvaru- och fraktkostnader i kombination med en starkare amerikansk dollar. Detta trots att H&M genomfört prishöjningar.

Hur ser den pressen ut i det fjärde kvartalet?

”Rent mekaniskt så är de externa faktorerna ännu mer negativa, som vi sa redan då. Dollarn stärktes fram till inte så länge sedan. Mot det ska ställas vad vi kan göra för att motverka det i form av prishöjningar. Men där är vi tydliga med att vi är väldigt försiktiga och selektiva”, säger Nils Vinge.

Vad gäller reanivån menar ir-chefen att han inte kan säga mer än vad som var budskapet i samband med rapporten i september. Då uppgav H&M att kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen under fjärde kvartalet bedöms öka något jämfört med motsvarande kvartal föregående år.