Aktietips Börsveckan utfärdar köprekommendationer för H&M, Swedish Match samt danska STG. Även HMS får en upprepad köprekommendation i det senaste numret av Börsveckan. För Surgical Science, Nilörn och norska Medistim blir rådet att avvakta.

Börsveckan ser förra veckans H&M-rapport, med siffror för tredje kvartalet, som ett kvitto för att optimismen i aktiekursen under 2019 varit befogad. Klädkedjans aktie pekas ut som ett turnaroundcase, där även en liten förbättring kan få ett stort genomslag i kursen. De låga förväntningarna på H&M förfaller enligt Börsveckan som ”högst rimliga”. Aktien bedöms vara värd en chansning med möjligheter till positiva prognosrevideringar och fortsatta förbättringar i marginalerna. Rådet landar i köp.

Swedish Match får en köprekommendation, där tobaksbolagets defensiva kvalitéer framhålls. Analysen inleds med att påpeka att ”rökning är passé men nikotinets popularitet är oförminskad”. Låg operationell risk, hög stabilitet och goda tillväxtutsikter ger med ett bedömt ev/ebit på 15 att aktien lockar Börsveckan.

HMS värdering beskrivs av Börsveckan som ”hög i absoluta tal”, men ändå låg jämfört med aktiens historiska värdering. En bra positionering på marknaden samt långsiktiga tillväxtutsikter tilltalar tidningen som rekommenderar köp. Kortsiktigt är bedömningen dock att det kan bli sämre innan det blir bättre igen.

Surgical Science omnämns som ett spännande bolag. Efter aktiekursens styrka har Börsveckan dock svårt att utfärda en köprekommendation och landar i rekommendationen avvakta.

Marginalpress och en tillväxt som inte är vad den har varit leder fram till en rekommendation om att avvakta med Nilörn. På kort sikt kan det enligt Börsveckan bli värre. En redan låg värdering gör att rådet stannar vid avvakta.