Aktier Finländska hisstillverkaren Kone ersätter verkstadsjätten Atlas Copco som Handelsbankens favorit i industrisektorn. Hissbolaget vinner kontinuerligt marknadsandelar och ökar lönsamheten, motiverar storbanken förändringen. 

På fredagsmorgonen gör Handelsbanken en förändring i den så kallade ”Fokuslistan”, vilken består av storbankens nio favoriter inom lika många sektorer. Banken byter ut svenska Atlas Copco mot den finländska hisstillverkaren Kone.

”Kone är vår nya favorit i sektorn Industri”, slår Handelsbanken fast i uppdateringen. 

”Hisstillverkaren har kontinuerligt tagit marknadsandelar och detta har skett i kombination med högre lönsamhet. Det är ett tydligt bevis på bolagets konkurrenskraft baserad på de bästa produkterna, processerna och kostnadseffektiviteten”, motiverar storbanken förändringen. 

Vidare poängterar Handelsbanken att Kone hämtar en stor del av sitt resultat från den växande serviceaffären. Det innebär ”uthållighet och ett högt värde”, enligt banken. 

Dessutom väntas den kinesiska marknaden återhämta sig från låga nivåer i takt med att landet frångår sina hårda coronarestriktioner. 

När det gäller Atlas Copco påpekar Handelsbanken att man fortsatt har en ”långsiktigt positiv syn” på bolaget. Bankens analytiker har satt den kortsiktiga rekommendationen behåll på aktien, och outperform på längre sikt. 

Enligt storbanken är Atlas Copco ”ett kvalitetsbolag som växer snabbare än flertalet konkurrenter och brukar stå stabilt i sämre tider”. Problemet är den nuvarande värderingen. 

”Då aktien stigit med drygt 20 procent sedan inträdet på listan i oktober och inte längre kan fås till fyndvärdering, ser vi dock för närvarande större potential i Kone”, skriver Handelsbanken. 

Vid sidan av Kone ingår Duni, Elekta, Embracer, Husqvarna, Millicom, Platzer, SSAB och Swedbank i ”Fokuslistan”.