Inflation Inflationstakten (HIKP) i euroområdet sjönk till 8,5 procent i februari jämfört med 8,6 procent i januari. Det visar statistik från Eurostat.

Väntat var en inflation på 8,5 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos. Enligt Eurostats snabbestimat var inflationen 8,5 procent i februari.

Kärninflationen steg till 5,6 procent, jämfört med 5,3 procent i januari. Väntat var 5,6 procent.

I samtliga EU-länder var inflationstakten 9,9 procent i februari jämfört med 10,0 procent föregående månad.

Den lägsta inflationstakten bland euroländerna uppmättes i Lettland, på 20,1 procent. Den högsta inflationstakten uppmättes i Luxemburg, på 4,8 procent.

Den svenska HIKP-inflationstakten uppmättes till 9,7 procent i februari, jämfört med 9,6 procent föregående månad.

Bild: EMU inflation – delindex

image
Bild: EMU inflation (HIKP)

image