HIFAB: SPÅR NEGATIVT RES 2 KV PGA KRAV ÅTERBETALA KORTTIDSSTÖD

2021-07-05 06:41:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hifab Group bedömer att det kommer att uppvisa ett negativt resultat för det andra kvartalet 2021, i storleksordningen cirka -7 miljoner kronor, jämfört med +2,9 miljoner motsvarande period i fjol.

Det framgår av ett pressmeddelande under den gångna helgen.

Bakgrund är att Tillväxtverket överväger att återkräva tidigare utbetalt korttidsstöd, avseende år 2020, om 1,8 miljoner kronor. Bolaget gör samtidigt bedömning att även ansökt korttidsstöd för innevarande år kan vara i farozonen.

I sin motivering skriver Tillväxtverket att deras utredning inte har visat att Hifab drabbats av sådana tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som beskrivs i lagen om stöd vid korttidsarbete. Bolaget har fram till 2 augusti på sig att besvara övervägandet innan slutligt beslut fattas. Hifab bedömer att beslutet kommer att komma under augusti månad och kommer att skicka svar på övervägandet då det inte delar Tillväxtverkets syn.

Om beslutet skulle följa övervägandet innebär det en återbetalning om 1,8 miljoner kronor, vilket kommer vara kassaflödespåverkande. Vidare kommer bolaget, under andra kvartalet, att återföra allt korttidsstöd som Hifab tidigare erhållit och ansökt om. Det kommer innebära en negativ resultatpåverkan om 3,5 miljoner kronor under andra kvartalet.

För det fall Tillväxtverket ändrar sin uppfattning i det slutliga beslutet kommer det innebära en positiv påverkan på resultatet.Direkt-SE