Hifab Group AB: Patrik Schelin slutar som VD för Hifab Group under 2022

2021-10-03 17:00:00

Patrik Schelin har under sina snart sex år som VD hanterat flera utmanande händelser på ett föredömligt sätt, samt genomfört ett omfattande och gediget arbete för att förstärka Hifabs konkurrenskraft. Hela ledningsgruppen har ersatts samtidigt som bolagets erbjudande har förfinats och anpassats till att bättre spegla rådande omvärldsförutsättningar. Trots dessa insatser har inte Hifab uppvisat den tillväxt och lönsamhet som kan förväntas av ett ledande projektledningsföretag. Styrelsen har därför beslutat att Hifab behöver en ny VD som kan tillföra nya infallsvinklar och erfarenheter till bolaget.  

Patrik kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden eller till dess en ersättare tillträder, och därmed bidra till en smidig övergång.

Denna information är sådan som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-03 kl 17:00 CET.

Cision