Hifab Group AB: Beslut från Tillväxtverket - korttidsstöd

2021-08-27 07:30:00

Hifab delade inte Tillväxtverkets syn och har svarat på övervägandet med kompletterande information. Trots att kompletteringar har lämnats har myndigheten valt att bortse från detta i sitt slutgiltiga beslut. Tillväxtverket har beslutat i linje med övervägandet.

Bolaget anser att Tillväxtverkets beslut är felaktigt och överväger att överklaga till Förvaltningsrätten.

Cision