Aktie Hexpols vd Mikael Fryklund slutar och lämnar bolaget.

”Det är flera omständigheter som lett fram till denna förändring. Utvecklingen i koncernen, främst avseende försäljnings- och resultattillväxt, som tyvärr inte har motsvarat våra förväntningar den senaste tiden”, säger Hexpols styrelseordförande Georg Brunstam i ett pressmeddelande.

Rekryteringen av en ny vd kommer enligt bolaget att påbörjas omgående. Under tiden kommer finanschefen Peter Rosén att vara tillförordnad vd för Hexpol, med dagligt stöd av Georg Brunstam som under tiden kommer att fungera som arbetande styrelseordförande.