HEXPOL:s förvärv av aktierna i McCann Plastics, en amerikansk specialist inom thermoplastic compounds, är slutfört

2022-12-06 08:30:00

Förvärvet är helt i linje med HEXPOLs strategi av förvärv inom polymera compounds. Vidare kompletterar förvärvet vår nuvarande verksamhet i USA och stärker vår marknadsposition.

"Förvärvet av McCann är helt i linje med vår tillväxtstrategi med förvärv inom polymera compounds och stärker vår marknadsposition i USA. Vi välkomnar alla medarbetare på McCann till HEXPOL koncernen"

Georg Brunstam, VD och koncernchef HEXPOL

"Jag är övertygad om att McCann Plastics med HEXPOL som ägare nu kommer stärkas än mer. Det kommer ge företaget och medarbetarna fler resurser att växa med nya marknader och kunder samtidigt som effektiviteten inom produktionen kan förbättras ytterligare "

Michael McCann

Under de senaste åren har McCann gjort betydande investeringar i kapacitet och teknologi för att säkra bolagets fortsatta tillväxt och för att kunna möta den ökande efterfrågan av företagets produkter.

"McCann har en stark position i sin marknadsnisch som kompletterar och breddar vårt kunderbjudande. Företaget är välinvesterat med hög kompetens inom specialiserade thermoplastic compounds.  Vi ser fram emot en fortsatt framgångsrik tillväxt med McCann som en del av HEXPOL"

Jan Wikström, President HEXPOL Thermoplastic Compounding

McCann har under de senaste 12 månaderna visat en försäljning om ca 72 MUSD med en lönsamhetsnivå straxt under HEXPOL koncernen. McCann har verksamhet på två platser i Ohio, USA och har ca 100 anställda. De huvudsakliga slutkundsegmenten är allmän industri, lantbruk samt det snabbväxande segmentet specialiserade kylboxar.

Förvärvspriset uppgår till 120 MUSD på en skuldfri bas och finansieras genom en kombination av befintlig kassa och existerande banklån. Alla myndighetsgodkännanden och avtalsmässiga villkor för transaktionen har uppfyllts och förvärvet har slutförts. Verksamheten kommer att konsolideras från den 1 december.

Cision