Rapport Polymertillverkaren Hexpol slog analytikernas förväntningar med råge. Men coronapandemin ger stor påverkan på efterfrågan.

Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 537 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Väntat var enligt Infront Datas prognossammanställning ett rörelseresultat om 388 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 587 miljoner kronor. Här väntades 488 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 4.168 miljoner. Väntat här var 3.634 miljoner kronor.

Tydlig avmattning i mars

Hexpol såg under det första kvartalets två första månader begränsad påverkan från pandemin covid-19. Under mars blev dock påverkan mer tydlig, i samband med att exempelvis fordonsindustrin till stora delar stängt sin produktion – inte minst i USA och Europa.

Det skriver Hexpols finanschef och tillförordnade vd Peter Rosén i delårsrapporten.

”Vi såg även att efterfrågan generellt började sjunka även inom andra kundsegment”, skriver vd:n.

Framåt i tiden är det enligt Hexpol uppenbart att pandemin och de åtgärder som vidtas kommer att ha stor negativ påverkan på efterfrågan framöver, inte minst under det andra kvartalet i år.

”För närvarande är i stort sett alla våra fabriker öppna och vi upplever inga signifikanta problem med vare sig råvaruförsörjning eller leverans av varor till våra kunder. Dock ser vi betydligt lägre efterfrågan, inte minst då flera av våra kunders produktion står stilla eller producerar låga volymer”, skriver Peter Rosén.

För att hantera problemen ekonomiskt har Hexpol infört korttidsarbete på många av sina enheter.

Hexpol har sedan tidigare meddelat att beslutet om utdelning senareläggs, och styrelsen avser att återkomma till frågan senare under året.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.