HEXPOL: RÖRELSERESULTATET BLEV 841 MLN KR 4 KV (EST 827)

2023-01-27 13:01:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 841 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Väntat var ett rörelseresultat om 827 miljoner kronor enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen var 15,3 procent, att jämföra med väntade 14,5 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 5.495 miljoner. Väntat var 5.718 miljoner kronor.

En utdelning om 3:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Väntat var i snitt en utdelning om 3:34 kronor.Direkt-SE