”Bästa året någonsin”

Publicerad 2014-02-06 08:36

Rapport Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ökad vinst och 2013 blev koncernens bästa år någonsin.

Bolaget redovisar ett resultat efter skatt på 254 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (186). Resultatet per aktie uppgick till 7:38 kronor (5:41).

Nettoomsättningen uppgick till 1.923 miljoner kronor (1.764).

Rörelseresultatet blev 321 miljoner kronor (230) och rörelsemarginalen var 16,7 procent (13).

Det operativa kassaflödet uppgick till 398 miljoner kronor (323).

En utdelning om 9:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2013 (6:00).

Bästa året hittills

Det starka kvartalsresultatet innebär att det gångna året kan summeras som Hexpolkoncernens bästa hittills.

Bolaget redovisade en rörelsemarginal på 16,7 procent (13,0) och ett rörelseresultat på 321 miljoner kronor (230). Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent.

”Försäljningen ökade med 9 procent trots en negativ påverkan av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial, vilka dock har stabiliserats under kvartalet. Vår volymutveckling var positiv och volymerna förbättrades i samtliga geografiska regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år”, skriver vd Georg Brunstam i rapporterns vd-ord.

”Vår balansräkning är stark och /…/ vi är väl rustade för fotsatt expansion”, konstaterar Hexpolchefen vidare.