HEXPOL: MÅNGA OCH KRAFTIGA STÖRNINGAR UNDER KVARTALET ENL VD

2021-10-22 14:25:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hexpol utsattes för många och kraftiga störningar vad gäller efterfrågan från kunder och leveransproblem under det tredje kvartalet.

Det skriver vd Georg Brunstam i delårsrapporten. Fordonstillverkarnas frekventa stopp och start av produktion på grund av komponentbrist hade en tydligt negativ påverkan på Hexpols kunder som levererar till industrin, skriver vd:n.

"Extra tydligt blev detta under slutet av kvartalet med snabbt sjunkande efterfrågan då flera av fordonstillverkarna stoppade sin produktion. Vi upplevde under kvartalet även själva stora störningar i leveranskedjan vad gäller råmaterial där såväl transportproblem som brist på råvaror påverkade negativt", framhåller Georg Brunstam.

Utöver utmaningar med ojämn efterfrågan och leveransproblem har Hexpol också sett fortsatt höga prisökningar på råmaterial och på senare tid även kraftigt höjda energikostnader.

"Behovet av att kontinuerligt anpassa produktionen till snabbt föränderlig efterfrågan från kunder i kombination med icke optimerade recept på grund av råvarubrist samt prisökningar på råmaterial och energi har påverkat vår bruttomarginal negativt under kvartalet", heter det vidare.Direkt-SE