HEXPOL: Kapitalmarknadsdag 2023

2022-11-08 14:00:00

VD och koncernchef Georg Brunstam kommer, tillsammans med Peter Rosén, vice VD och CFO, och andra nyckelpersoner inom HEXPOL, att ge en uppdatering av HEXPOLs strategi och tillväxtmöjligheter, samt finansiell utveckling och framsteg inom hållbarhet och utvalda områden. Dessutom kommer vi att besöka produktionen och den nya produktionslinjen för hälso- och medicintekniska applikationer.

Anmälan till evenemanget öppnar i mitten av januari, tills dess vänligen reservera dagen i din kalender.

Cision