Rapport Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat på 522 miljoner kr (467) för det fjärde kvartalet 2018.

Rörelsemarginalen var 14,7 procent (16). Resultat efter skatt blev 405 miljoner kr (449). Nettoomsättningen uppgick till 3.557 miljoner (2.926).

En utdelning om 2,25 kr per aktie föreslås för helåret 2018 (1,95).