Rapport Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, hade en försäljning om 3.774 miljoner kr (3.557) under det fjärde kvartalet 2019.

Förvärv ökade försäljningen med 15 procent, valutakursförändringar med 4 procent medan den organiska försäljningen minskade med 13 procent.

Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, blev 522 miljoner kr (522), motsvarande en rörelsemarginal på 13,8 procent (14,7).

Jämförelsestörande poster, avseende främst integrations- och omstruktureringskostnader, uppgick till -99 miljoner kr.

Rapporterat rörelseresultat blev 423 miljoner kr (522), med en marginal på 11,2 procent (14,7).

Resultat efter skatt blev 336 miljoner kr (405) motsvarande 0,98 kr per aktie (1,18).

Det operativa kassaflödet ökade till 732 miljoner kr (679).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,30 kr per aktie (2:25).