Rapport Polymertillverkaren Hexpol, som bland annat är en underleverantör till fordonsindustrin, rapporterade på torsdagen ett justerat rörelseresultat som något översteg analytikernas snittförväntningar i Infront Datas prognossammanställning. Även försäljningen var högre än väntat.

Hexpol redovisar ett justerat rörelseresultat på 583 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019. Väntat var enligt Infront Datas prognossammanställning ett rörelseresultat om 564 miljoner kr.

Justerad rörelsemarginal var 13,7 procent, att jämföra med väntade 13,8 procent.

”Tack vare förvärven, främst Preferred Compounding, men även Mesgo Group och Kirkhill Rubber, ökade försäljningen kraftigt”, kommenterar vd Mikael Fryklund i delårsrapporten.

Organiskt minskade dock försäljningen med 8 procent, något mindre än snittförväntningarna om -8,8 procent, till följd av en avmattning i efterfrågan.

Compounding, det större av Hexpols två affärsområden, rapporterade ett justerat rörelseresultat om 547 miljoner kr (488) och en rörelsemarginal på 13,7 procent (15,3).

”Rörelsemarginalen påverkades av lägre organisk volym, förvärv, mixförändringar och avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar”, uppger bolaget.

Affärsområdet Engineered Products sålde för 260 miljoner kr (263). Rörelseresultatet blev 36 miljoner kr (39) och rörelsemarginalen backade därmed till 13,8 procent (14,8).

”Rörelseresultatet påverkades av fortsatta leveransproblem av en viktig råvara till en av Wheels anläggningar”, skriver Hexpol.

Hexpol tog engångsposter på -100 miljoner kr, avseende främst integrations- och omstruktureringskostnader men även förvärvs- och legala kostnader. Inga engångsposter var väntade i Infront Datas sammanställning.

För bolaget totalt landade det justerade rörelseresultat på 583 miljoner kr, 3 procent över Infront Datas konsensusprognos.

Aktien handlades cirka 15 minuter efter att rapporten släpptes till 83,85 kr på Stockholmsbörsen, en uppgång med knappt 2 procent för dagen.